مدیریت منابع انسانی

رشته  مدیریت منابع انسانی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه (International Business School (IBS ارائه می شود. شرایط ورود به این رشته بسیار آسان است، زیرا که متقاضی ملزم به ارائه نمره زبان نمی باشد، و پس از ارسال مدارک تحصیلی و رزومه خود، صرفا جهت سنجش سطح زبان، دعوت به مصاحبه می شود. همچنین شرایط سنی برای متقاضیان این رشته بسیار انعطاف پذیر است و متقاضیانی که  گپ تحصیلی زیادی دارند، می توانند آن را با سابقه کار و یا سایر فعالیت های علمی پژوهشی پوشش دهند و در پذیرش آنها خللی ایجاد نمی شود.  لازم به ذکر است که در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا، امکان تحصیل در دانشگاه IBS به دو صورت آنلاین و حضوری وجود دارد.

مدیریت منابع انسانی در مجارستان

شهریه‌ها و اطلاعات تحصیلی

عناوین بررسی شده

شبکه های اجتماعی