رشته MBA

رشته  MBA در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه International Business School ارائه میشود. شرایط ورود به این رشته بسیار آسان است، زیرا که متقاضی ملزم به ارائه نمره زبان نمی‌باشد، و پس از ارسال مدارک تحصیلی و رزومه خود، صرفا جهت سنجش سطح زبان، متقاضی دعوت به مصاحبه می شود. همچنین شرایط سنی برای متقاضیان این رشته محدود کننده نیست و متقاضیان بالاتر از 32 سال می توانند  گپ تحصیلی خود را با سابقه کار و یا سایر فعالیت های علمی پژوهشی پوشش دهند و در پذیرش آنها خللی ایجاد نمی شود.  لازم به ذکر است که در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا، امکان تحصیل در دانشگاه IBS به دو صورت آنلاین و حضوری وجود دارد.

MBA در مجارستان

شهریه‌ها و اطلاعات تحصیلی

عناوین بررسی شده

شبکه های اجتماعی