مدیریت بین‌المللی

رشته مدیریت بین المللی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه International Business School ارائه میشود. شرایط ورود به این رشته بسیار آسان است، زیرا که متقاضی ملزم به ارائه نمره زبان نمی‌باشد، و پس از ارسال مدارک تحصیلی و رزومه خود، صرفا جهت سنجش سطح زبان، دعوت به مصاحبه می شود. همچنین شرایط سنی برای متقاضیان این رشته بسیار انعطاف پذیر است و متقاضیانی که گپ تحصیلی زیادی دارند، می توانند آن را با سابقه کار و یا سایر فعالیت های علمی پژوهشی پوشش دهند و در پذیرش آنها خللی ایجاد نمی شود.  لازم به ذکر است که در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا، امکان تحصیل در دانشگاه IBS به دو صورت آنلاین و حضوری وجود دارد.

مدیریت بین‌الملل در مجارستان

شهریه‌ها و اطلاعات تحصیلی

مقطع کارشناسی ارشد:

مقطع دکتری:

عناوین بررسی شده

شبکه های اجتماعی