رشته علوم سیاسی و تجاری

رشته  علوم سیاسی و تجاری در مقطع کارشناسی در دانشگاه International Business School ارائه میشود. شرایط ورود به این رشته بسیار آسان است، زیرا که متقاضی ملزم به ارائه نمره زبان نمی باشد، و پس از ارسال مدارک تحصیلی و رزومه خود، صرفا جهت سنجش سطح زبان، متقاضی می بایست آزمون زبان انگلیسی که آزمون بسیار ساده ای می باشد و توسط خود دانشگاه ارائه میشود، شرکت کند. همچنین شرایط سنی برای متقاضیان این رشته بسیار انعطاف پذیر است و متقاضیان بالاتر از 25 سال می بایست  گپ تحصیلی خود را با سابقه کار و یا سایر فعالیت های علمی پژوهشی پوشش دهند و در پذیرش آنها خللی ایجاد نمی شود.  لازم به ذکر است که در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا، امکان تحصیل در دانشگاه IBS به هر دو صورت آنلاین و حضوری وجود دارد.

علوم سیاسی و تجاری

شهریه‌ها و اطلاعات تحصیلی

عناوین بررسی شده

شبکه های اجتماعی